Valokuvien julkaiseminen sivustolla www.bengtsar.fi

 1. Sivusto www.bengtsar.fi voi harkintansa mukaan julkaista sille tarjottuja valokuvia. Kuvien julkaisemisesta ei makseta korvausta. Sivuston toimitus hyväksyy julkaistavat kuvat. Henkilö, joka luovuttaa kuvan julkaistavaksi, vastaa siitä, että sen julkaiseminen ei riko kenenkään tekijänoikeutta tai yksityisyyden suojaa ja että julkaisemiselle ei ole muutakaan estettä.
 2. Kuvan yhteydessä annetaan julkaistaviksi:
  - Teksti, joka kertoo kuvan sisällöstä. Tekstissä voi olla enintään 200 merkkiä, mutta sivuston toimitus voi hyväksyä pidemmänkin tekstin. Tekstin on oltava kieliasultaan ja sisällöltään moitteeton ja hyvien tapojen mukainen.
  - Kuvaajan nimi siinä muodossa, jossa se halutaan julkaistavan kuvan yhteydessä.
  - Kuvan ottamisen ajankohta (vähintään vuosi).
 3. Kuvat ja kuvatekstit ovat sivuston toimituksellista aineistoa. Tämä merkitsee sitä, että sivuston toimitus päättää tavasta, jolla kuvat ja tekstit julkaistaan. Toimitus voi muokata kuvatekstiä siinä tarkoituksessa, että sivuston kuvatekstit ovat sisällöltään ja esitystavaltaan yhdenmukaisia.
 4. Kuvien sivujen suositeltu suhde (vaaka:pysty) on 16:9 tai 4:3.
 5. Sivuston toimitus muuttaa tarvittaessa kuvan pikselimäärää sekä valaistusta ja kontrastia sivustolle sopivaksi. Kuvan rajausta muutetaan ainoastaan sen henkilön luvalla, joka on toimittanut kuvan julkaistavaksi.
 6. Kuva ja siihen liittyvä teksti poistetaan sivustolta, jos kuvan luovuttanut henkilö sitä pyytää.
 7. Toimitus voi milloin tahansa poistaa kuvia sivustolta toimituksellisista syistä.
 8. Julkaistavaksi luovutetetun kuvan ja kuvatekstin tekijänoikeudet säilyvät niiden omistajalla. Oikeudet eivät siirry sivuston www.bengtsar.fi toimitukselle.
 9. Toimitus ei luovuta kuvia eikä niiden mukana annettuja tietoja ulkopuolisille. Niitä käytetään ainoastaan tässä asiakirjassa kerrottuun tarkoitukseen.

Kuva-aineiston toimittamiseen liittyvistä asioista sovitaan www.bengtsar.fi-sivuston toimituksen kanssa. Toimituksen sähköpostiosoite on sivulla Yhteystietoja.