Bengtsårin sijainti

Bengtsår on vihreällä korostettu saari.

Bengtsår on Hangon kaupungissa, Saaristomeren itäreunalla oleva saari. Sen sijainti näkyy vieressä olevassa kartassa. Bengtsår on pohjois-eteläsuunnassa noin 3,4 km pitkä ja itä-länsisuunnassa leveimmillään noin 1,5 km. Sen pinta-ala on 2,8 neliökilometriä. Mantereen venerantaan Bengtsårista on lyhimmillään vajaa yksi kilometri.
     Saaristomereen kuuluu Hankoniemeltä Kustaviin ja Ahvenanmaalle ulottuva saaristoalue, jossa on kaikkiaan yli 40 000 saarta.
     Bengtsår kuuluu Uudenmaan maakuntaan, mutta luonnontieteellisesti se on osa Varsinais-Suomen eliömaakuntaa.